Profil

Vi er for nuværende 1 læge, 1 lægesekretær samt 1 sygeplejerske i Lægehuset

Klinikken er akkrediteret efter gældende standarder i juni 2018

Jeg hedder Ulrik H. Thomsen og jeg er uddannet praktiserende læge i 2009.

Forud for dette har jeg arbejdet som læge gennem flere år, og i den forbindelse har jeg haft kontakt med mange forskellige specialer (medicinsk område, gynækologi, børneafdeling, psykiatri, mavetarm- og ortopædkirurgi). Det gør mig rustet til at håndtere et væld af udfordringer i såvel det medicinske som det kirurgiske speciale. Både akut og ikke akut.

Jeg har den nyeste viden med fra uddannelsen og finder det væsentlig at opretholde dette niveau. Derfor vil der af samme grund i perioder være kursusaktivitet.
Det er dig, der er i centrum og har ansvar for eget liv, men vi står til rådighed med råd, vejledning og behandling. Om det drejer sig om dig selv, dine børn eller et andet familiemedlem er det væsentligt for os, at du føler dig tryg og velkommen ved kontakt til lægehuset.
Der kan foretages de fleste almindelige undersøgelser i lægehuset. Det drejer sig om blodprøver(blodsukker, blodprocent og prøve for infektion og INR med svar kort efter), lungefunktionsundersøgelse, halspodning, hjertekardiogram mm. Der er også mulighed for at sende billeder elektronisk til hudlæger. Derved kan du oftest spare ventetiden på at blive set af en hudlæge.

 

 

 

Ulrik H.Thomsen - Speciallæge i almen medicin

 

 • Født 1971
   
 • Kandidat 2003 fra Aarhus Universitet
   
 • Speciallæge i almen medicin 2009
   
 • Medlem af Den Danske Lægeforening
   
 • Medlem af DSAM
   
 • Medlem af bestyrelsen i Nyborg Lægelaug
   
 • Under overenskomst med sygesikringen
   
 • Tutorlæge for Almenmedicinske Uddannelseslæger
   
 • Deltager i lægevagten i Region Syddanmark
   
 • Stedlig læge for Region Syddanmark
   
 • Plejehjemslæge for Plejecenter Rosengården i Ørbæk

 

 

 

Konsultationssygeplejerske Mette Kock

 

 • Foretager: EKG, måling af blodprocent, blodsukker og infektionstal.
   
 • Selvstændige konsultationer med patienter der har sukkersyge og for højt blodtryk samt meget andet.

 

 

 

 

Social- og sundhedsassistent Eva Therkildsen

 

 • Sekretariat: Tidsbestilling, receptfornyelse m.m.
   
 • Foretager: EKG, måling af blodprocent, blodsukker og infektionstal og blodprøver
   
 • Udfører urinundersøgelser og graviditetstests

 

 

 

 

Lægesekretær Helle Kruse

 

 • Sekretariat: Tidsbestilling, receptfornyelse m.m.
   
 • Foretager: EKG, måling af blodprocent, blodsukker og infektionstal og blodprøver
   
 • Udfører urinundersøgelser og graviditetstest.
   
 • Vejleder omkring hjemmesiden.

 

 

Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger.

 

Fra 1.9.2021 vil uddannelseslæge Jimmi Krøyer være at finde i klinikken en gang om måneden.